ภาษาไทย English Language
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
ซึ่งบริหารงานภายใต้ความสามารถ และความภาคภูมิใจของทีมงาน
คนไทย ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจบริการของบริษัท
ให้ทรงประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐานระดับสูงตลอดเวลา เพื่อเป็น
หลักประกันอันอบอุ่นใจอย่างแท้จริงสำหรับคนไทยตลอดไป
ให้สมกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า

More...   
2467 : “บริษัทไชน่าอันเดอร์ไรท์เตอร์สไลฟ แอนด์ เยเนอราลอินชัวรันซ์ จำกัด (CUL)” ก่อตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง โดยนักธุรกิจชาวอังกฤษและชาวจีน ดำเนินการทั้งด้านธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และต่อมาจึงได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2473 : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2473 บริษัท ซี.ยู.แอล. ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจภายในพระราชอาณาจักร หลังจากได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการค้าขาย อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัย หรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2472

2527 : บริษัทได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 โดยมีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเข้าบริหารงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทสยามชีวิต จำกัด

2528 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 60 ล้านบาท

2533 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 70 ล้านบาท

 

2534 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100 ล้านบาท

 
2536 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 140 ล้านบาท
              และย้ายที่ทำการของสำนักงานใหญ่จากอาคารสินธร มายังอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2
2549 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 183 ล้านบาท
2551 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 213 ล้านบาท
2552 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 271 ล้านบาท
2553 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 321 ล้านบาท

2554 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 444 ล้านบาท
วันที่ 15 ธันวาคม 2554
           บริษัท ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครังสำคัญ โดยมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ 
           จาก บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด มาเป็น บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
           โดยมีผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มากด้วยประสปการณ์ เข้ามาบริหารงาน
2555 : เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 968 ล้านบาท

More...   
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 2012-06-28
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
read detail
หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท คร้งที่ 2 2555 2012-02-15
หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท คร้งที่ 2 2555
read detail
หนังสือเชิญประชุมผู้ถืออหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1 2555 2012-02-14
หนังสือเชิญประชุมผู้ถืออหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1 2555
read detail

 

* สำนักงานใหญ่
* ลูกค้าสัมพันธ์
* สาขา
* สำนักงานตัวแทน
  • ประกันสามัญ
• ประกันกลุ่ม
รายชื่อโรงพยาบาลในสัญญา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ความเป็นมา     |    ผลการดำเนินการ        บริการ     |     สมัครงาน     |    ประกันสามัญ     |    ประกันกลุ่ม     |    นานาสาระ
COPYRIGHT © 2011 DHIPAYA LIFE ASSURANCE - ทิพยประกันชีวิต, ALL RIGHT RESERVED.