สมใจนึก 10/5

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินคืนปีละ 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ปี รับเงินคืน 450% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 105% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 - 10 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

   - อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
   - ทุนประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท
   - ทุนประกันภัยสูงสุด 500,000 บาท