เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


แบบสะสมทรัพย์ 15/10

ผลประโยชน์เงินคืน
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ปี รับเงินคืน 1,000% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
- ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
- ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 5 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 6 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 7 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 8 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 9 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 
- ปีที่ 10 – 15 ปี คุ้มครอง 1,000% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น  
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า 

เงื่อนไขการรับประกัน 
- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี 
- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 20,000 - 500,000 บา

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : โบรชัวร์ สะสมทรัพย์ 15/10