ทิพยประกันชีวิต มอบเงินมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจรับมือโควิด-19

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อไว้รองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง