ทิพยประกันชีวิต มอบเงินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ต้านภัยโควิด-19

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ไว้รองรับผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง