สมใจนึก 20/10

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 19 รับเงินคืนปีละ 9% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 ปี รับเงินคืน 1,100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 110% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 220% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 330% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 440% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 คุ้มครอง 550% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 6 คุ้มครอง 660% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 7 คุ้มครอง 770% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 8 คุ้มครอง 880% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 9 คุ้มครอง 990% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 10 - 20 คุ้มครอง 1,100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 – 5,000,000 บาท