แผนประกันทิพยประกันชีวิต
ช่องทางธนาคาร


มรดกสุขใจ 90/2

‌ ผลประโยชน์เงินคืน
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี รับเงินคืน 0.2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ครบสัญญารับเงินคืน 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้ว

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
- ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี คุ้มครอง 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้ว

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า

เงื่อนไขการรับประกัน 
- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 50 - 75 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 1,000,000 บาท
- จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด กำหนดตามเบี้ยประกันภัยสูงสุดต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท
- อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย 

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : มรดกสุขใจ 90/2