เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้า และรายชื่อโบรกเกอร์

‌ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2561 

ท่านสามารถตรวจสอบผู้เสนอขายที่บริษัทฯ อนุญาตให้ทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้


# BROKER เลขที่ใบอนุญาต วันเริ่มใบอนุญาต วันหมดอายุ
1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ช00018/2548 16/08/2548 15/08/2571
2 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ช00022/2548 26/09/2561 02/10/2571
3 ธนาคาร ออมสิน ช00008/2549 20/07/2549 19/07/2567
4 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ช00015/2550 14/11/2550 13/11/2568
5 บริษัท กราสพ์อินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด ช00138/2528 31/01/2528 31/12/2567
6 บริษัท เคจีไอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช00002/2563 25/03/2563 24/03/2571
7 บริษัท เคียวริทสึ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช00006/2552 24/06/2552 23/06/2570
8 บริษัท เจ.อาร์.โบรกเกอร์ จำกัด ช00042/2546 04/09/2546 03/09/2569
9 บริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด ช00005/2543 25/12/2543 24/12/2571
10 บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด ช00015/2563 17/12/2563 16/12/2571
11 บริษัท ซี เค เอส ฉัตรทอง โบรคเกอร์ จำกัด ช00010/2547 13/05/2547 30/05/2570
12 บริษัท ซีพีไอ.โบรกเกอร์ จำกัด ช00016/2565 27/10/2565 26/10/2567
13 บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ช00009/2557 01/08/2557 31/07/2570
14 บริษัท ดีทีเอส อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00008/2552 28/07/2552 27/07/2570
15 บริษัท ทราฟาวการ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช00203/2534 21/02/2534 31/12/2567
16 บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00003/2553 03/03/2553 02/03/2571
17 บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด ช00006/2556 31/05/2556 12/05/2569
18 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด ช00008/2559 27/09/2559 26/09/2567
19 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00014/2551 26/11/2551 25/11/2569
20 บริษัท ทีที ไลฟ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ช00005/2547 28/04/2547 27/04/2570
21 บริษัท ที่ปรึกษาอยู่ดี จำกัด ช00202/2534 24/01/2534 31/12/2567
22 บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ช00005/2558 09/06/2558 08/06/2571
23 บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ช00003/2563 26/03/2563 25/03/2571
24 บริษัท นานาบริการ จำกัด ช00201/2531 28/01/2531 31/12/2567
25 บริษัท นีโอ แอสชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00008/2553 06/06/2553 05/10/2571
26 บริษัท เบนนิกซ์ จำกัด ช00001/2537 01/12/2537 30/11/2565
27 บริษัท โบลท์เทค ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ช00001/2562 16/01/2562 15/01/2570
28 บริษัท พรีม่า ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00002/2548 08/02/2548 07/02/2571
29 บริษัท พรีโม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พริม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00003/2565 25/02/2565 24/02/2568
30 บริษัท พรีเวนชันส์ จำกัด ช00016/2564 19/10/2564 18/10/2567
31 บริษัท พีซีทีเเอล จำกัด ช00018/2544 24/09/2544 23/09/2567
32 บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00008/2564 22/07/2564 22/07/2567
33 บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด ช00075/2523 28/02/2523 31/12/2567
34 บริษัท มาสิ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ช00005/2566 30/05/2566 29/05/2567
35 บริษัท ราดา 2002 จำกัด ช00027/2545 14/08/2545 13/08/2568
36 บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00011/2559 22/12/2559 21/12/2567
37 บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00006/2557 14/03/2557 13/03/2570
38 บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ช00127/2527 05/09/2548 31/12/2567
39 บริษัท ลอว์ตันเอเชีย ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00019/2548 01/11/2527 04/09/2571
40 บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด ช00012/2564 30/08/2564 29/08/2567
41 บริษัท ไลค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00009/2556 03/09/2556 02/09/2569
42 บริษัท วัน เอ็กซ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00002/2560 12/06/2560 11/12/2568
43 บริษัท วันดีดี โบรคเกอร์ จำกัด ช00014/2564 21/09/2564 20/09/2567
44 บริษัท วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00009/2563 28/10/2563 27/10/2571
45 บริษัท เวลบี เมดิค แอนด์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ช00020/2565 21/12/2565 20/12/2567
46 บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด ช00004/2558 19/05/2558 18/05/2571
47 บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด ช00006/2559 26/05/2559 25/05/2572
48 บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ช00004/2559 08/04/2559 07/04/2572
49 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ช00001/2559 15/12/2559 13/01/2572
50 บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซัลแตนท์ (ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โบรคเกอร์) จำกัด ช00016/2556 19/12/2556 18/12/2569
51 บริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด ช00013/2551 26/11/2551 25/11/2569
52 บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ช00016/2550 28/11/2554 27/11/2568
53 บริษัท อินฟินิตี้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช00001/2558 18/02/2558 17/02/2571
54 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ช00012/2563 16/12/2563 15/12/2571
55 บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00001/2561 17/01/2561 16/01/2569
56 บริษัท เอ กอน ไดเร็คท์ นายหน้าประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด ช00009/2553 02/12/2553 01/12/2571
57 บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด ช00001/2565 24/01/2565 23/01/2568
58 บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ช00006/2563 08/06/2547 29/07/2571
59 บริษัท เอ็มพีเค ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00010/2562 24/12/2562 23/12/2570
60 บริษัท เอส แอล แอดไวเซอร์ จำกัด ช00001/2539 24/09/2539 23/09/2567
61 บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด ช00045/2545 27/09/2545 26/09/2568
62 บริษัท เอสทีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด ช00002/2558 05/03/2558 04/03/2571
63 บริษัท เอออน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ช00047/2520 10/10/2520 31/12/2567
64 บริษัท เออินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00002/2559 29/02/2559 27/02/2572
65 บริษัท เอเอ็มจี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00004/2562 15/05/2562 14/05/2570
66 บริษัท เอแอล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00026/2548 23/11/2548 22/11/2571
67 บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัด ช00011/2548 02/06/2548 01/06/2571
68 บริษัท ไอคอน อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ส จำกัด ช00011/2557 19/12/2557 18/12/2570
69 บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00003/2558 15/05/2558 14/05/2571