เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้า และรายชื่อโบรกเกอร์

‌ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2561 

ท่านสามารถตรวจสอบผู้เสนอขายที่บริษัทฯ อนุญาตให้ทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้


# BROKER เลขที่ใบอนุญาต วันเริ่มใบอนุญาต วันหมดอายุ
1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ช00018/2548 16/08/2548 15/08/2566
2 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ช00022/2548 26/09/2561 02/10/2566
3 ธนาคาร ออมสิน ช00008/2549 20/07/2548 19/07/2567
4 ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย ช00015/2550 14/11/2550 13/11/2568
5 บริษัท กราสพ์อินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด ช00138/2528 01/01/2528 31/12/2567
6 บริษัท เคียวริทสึ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช00006/2552 24/06/2552 23/06/2565
7 บริษัท แชส ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด ช00005/2543 25/12/2543 24/12/2566
8 บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด ช00015/2563 17/12/2563 16/12/2565
9 บริษัท ซี เค เอส ฉัตรทอง โบรคเกอร์ จำกัด ช00010/2547 31/05/2547 30/05/2565
10 บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ช00009/2557 01/08/2557 31/07/2565
11 บริษัท ทราฟาวการ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช00203/2534 21/02/2534 31/12/2567
12 บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ช000003/2553 03/03/2553 02/03/2566
13 บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด ช00006/2556 31/05/2556 12/05/2569
14 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด ช00008/2559 27/09/2559 26/09/2567
15 บริษัท ที.พี.ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00001/2550 22/01/2550 21/01/2568
16 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00014/2551 26/11/2551 25/11/2569
17 บริษัท ทีที ไลฟ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ช00005/2547 28/04/2547 27/04/2565
18 บริษัท นานาบริการ จำกัด ช00201/2531 28/01/2531 31/12/2567
19 บริษัท นีโอ แอสชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00008/2553 06/10/2553 05/10/2566
20 บริษัท เบนนิกซ์ จำกัด ช00001/2537 01/12/2537 30/11/2665
21 บริษัท โบลท์เทค ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช00001/2562 16/01/2562 15/01/2570
22 บริษัท พรีม่า ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00002/2548 08/02/2548 07/02/2566
23 บริษัท พีซีทีเเอล จำกัด ช00018/2544 24/09/2544 23/09/2567
24 บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00008/2564 22/07/2564 21/07/2565
25 บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด ช00075/2523 28/02/2523 31/12/2567
26 บริษัท ราดา 2002 จำกัด ช00027/2545 14/08/2545 13/08/2568
27 บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00011/2559 22/12/2559 21/12/2567
28 บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ช00006/2557 14/03/2557 13/03/2565
29 บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ช00127/2527 01/11/2527 31/12/2567
30 บริษัท ลอว์ตันเอเชีย ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00019/2548 05/09/2548 04/09/2566
31 บริษัท วินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด ช00006/2558 16/07/2558 15/07/2566
32 บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด ช00004/2558 19/05/2558 18/05/2566
33 บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด ช00006/2559 26/05/2559 25/05/2567
34 บริษัท สาทร 12 โบรคเกอร์ จำกัด ช00010/2548 04/05/2548 03/05/2566
35 บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ช00004/2559 08/04/2559 07/04/2567
36 บริษัท ออลริซค์ ไลฟ์ แอสชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00151/2528 14/05/2528 31/12/2567
37 บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซัลแตนท์ (ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ โบรคเกอร์) จำกัด ช00016/2556 19/12/2556 18/12/2569
38 บริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด ช00013/2551 26/11/2551 25/11/2569
39 บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ช00016/2550 28/11/2550 27/11/2568
40 บริษัท อินฟินิตี้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ช00001/2558 18/02/2558 17/02/2566
41 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยเเลนด์) จำกัด (มหาชน) ช00012/2563 16/12/2563 15/12/2565
42 บริษัท เอ กอน ไดเร็คท์ นายหน้าประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด ช00009/2553 02/12/2553 01/12/2566
43 บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด ช00011/2547 08/06/2547 07/06/2565
44 บริษัท เอสทีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด ช00002/2558 05/03/2558 04/03/2566
45 บริษัท เอออน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ช00047/2520 10/10/2520 31/12/2567
46 บริษัท เออินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00002/2559 29/02/2559 27/02/2567
47 บริษัท เอเอ็มจี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00004/2562 15/05/2562 14/05/2565
48 บริษัท เอแอล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด ช00026/2548 23/11/2548 22/11/2566
49 บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัด ช00011/2548 02/06/2548 01/06/2566
50 บริษัท ไอ เอ็ม จี ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00009/2556 03/09/2556 02/09/2569
51 บริษัท ไอคอน อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ส จำกัด (แพนเอเชีย) ช00011/2557 19/12/2557 18/12/2565
52 บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ช00003/2558 15/05/2558 14/05/2566