ทิพยประกันชีวิต ร่วมงานกฐินสามัคคีธนาคารออมสิน วัดพญาวัด อ.เมือง จ.น่าน


บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานกฐินสามัคคี ธนาคารออมสิน พร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม มอบข้าวสาร แว่นสายตา และสิ่งของจำเป็น ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ วัดพญาวัด อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601