เรียนลูกค้าผู้ทำประกันชีวิตโคโรน่า(Covid-19) ทุกท่าน

เรียนลูกค้าผู้ทำประกันชีวิตโคโรนา (Covid-19) ทุกท่าน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัทฯ ดูแลด้วยประกันชีวิตโคโรนา (Covid-19)

เนื่องด้วยมีลูกค้าให้ความสนใจซื้อกรมธรรม์เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า สำหรับลูกค้าที่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว จะได้รับความคุ้มครองตามแผนที่เลือกทันทีนับตั้งแต่วันที่ชำระเบี้ย  ทั้งนี้บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์โดยเร็ว 

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับข้อความแจ้งยืนยัน หรือยังไม่ได้รับเล่มกรมธรรม์ ขอให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อยืนยันกับบริษัทฯ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้