ช่องทางตัวแทน

สะสมทรัพย์


แบบสมใจนึก 10/5

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินคืนปีละ 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ปี รับเงินคืน 450% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 105% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 - 10 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินคืนปีละ 20% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ปี รับเงินคืน 450% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

แบบสมใจนึก 15/6

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับเงินคืนปีละ 12% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ปี รับเงินคืน 600% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 6 - 15 คุ้มครอง 600% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 200,000 - 10,000,000 บาท

แบบสมใจนึก 15/5

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 รับเงินคืนปีละ 3% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 14 รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ปี รับเงินคืน 555% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 105% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 210% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 315% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 420% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 -15คุ้มครอง 525% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 50,000 – 5,000,000 บาท

แบบสมใจนึก 20/10

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 19 รับเงินคืนปีละ 9% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 ปี รับเงินคืน 1,100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 110% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 220% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 330% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 440% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 คุ้มครอง 550% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 6 คุ้มครอง 660% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 7 คุ้มครอง 770% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 8 คุ้มครอง 880% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 9 คุ้มครอง 990% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 10 - 20 คุ้มครอง 1,100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 – 5,000,000 บาท

แบบสมใจนึก 25/15

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 24 รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 ปี รับเงินคืน 170% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 - 5 คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 6 - 10 คุ้มครอง 150% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 11 - 25 คุ้มครอง 170% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601