บริการลูกค้า ช่องทางการชำระเงิน
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้มีดังนี้

   ธนาคารกรุงไทย

 Comp Code: 6346

   ธนาคารกรุงเทพ

 Br No.106 Comp Code 02259

   ธนาคารกสิกรไทย

 Comp Code : 33642

   ธนาคารทหารไทย

 Comp Code : 2208

   ธนาคารไทยพาณิชย์

 เลขที่ 049-3-01042-8

   ธนาคารออมสิน

 Comp Code DLA001

   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 Com. Code G110 / Service Code 7222


  

ชำระเบี้ยประกันผ่าน โมบายแอปพลิเคชันของธนาคารตามที่กำหนด โดยสแกน คิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด จากใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้มีดังนี้ 

   ธนาคารกรุงไทย

   ธนาคารกรุงเทพ

   ธนาคารกสิกรไทย

   ธนาคารทหารไทย

   ธนาคารไทยพาณิชย์

   ธนาคารออมสิน

   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารและลงทะเบียนกับธนาคาร เพื่อทำรายการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ มีดังนี้

    ธนาคารกรุงไทย 

  www.ktb.co.th

    ธนาคารกรุงเทพ 

  www.bangkokbank.com

    ธนาคารกสิกรไทย

  www.kasikornbank.com

    ธนาคารทหารไทย

  www.tmbdirect.com

    ธนาคารไทยพาณิชย์

  www.scbeasy.com

     สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เคาน์เตอร์บริการที่สามารถใช้บริการได้มีดังนี้

     l          เทสโก้โลตัส (ไม่เกิน 49,000 บาท)

           เอไอเอสช็อป,ร้านเทเลวิช และจุดรับชำระเงินเอ็มเปย์สเตชั่น

      1. ส่งเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยเช็คขีดคร่อมหรือขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมแนบใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

       2. ซื้อธนาณัติสั่งจ่าย “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มธน.1 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “วันที่ฝากส่งและชื่อผู้ฝากเงินพร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์และที่อยู่” พร้อมแนบแบบฟอร์มธน.1 ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบรับไปรษณีย์ธนาณัติเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

       ณ. เคาน์เตอร์บริการลูกค้า อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น G 
      ได้ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
      โดยสามารถรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ดังนี้
     - เงินสด ( หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ) 

     - บัตรเครดิตรับเฉพาะบัตรวีซ่า / มาสเตอร์ และ เจซีบี ของทุกสถาบันการเงิน 
        โดยต้องเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
     - เช็คหรือดร๊าฟท์ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เช็คขีดคร่อมหรือขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ‌ 
   โดยสามารถรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ดังนี้
    - เงินสด ( หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ) 
    - บัตรเครดิตรับเฉพาะบัตรวีซ่า / มาสเตอร์ และ เจซีบี ของทุกสถาบันการเงิน 
        โดยต้องเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
    - เช็คหรือดร๊าฟท์ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เช็คขีดคร่อมหรือขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” 
        ระบุ "เลขที่กรมธรรม์ / ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย / หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้มีดังนี้

   ธนาคารกรุงไทย

 Comp Code: 6346

   ธนาคารกรุงเทพ

 Br No.106 Comp Code 02259

   ธนาคารกสิกรไทย

 Comp Code : 33642

   ธนาคารทหารไทย

 Comp Code : 2208

   ธนาคารไทยพาณิชย์

 เลขที่ 049-3-01042-8

   ธนาคารออมสิน

 Comp Code DLA001

   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 Com. Code G110 / Service Code 7222


  

สมัครการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

รายชื่อธนาคารที่สามารถสมัครการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM

   ธนาคารกรุงไทย

   ธนาคารกรุงเทพ

   ธนาคารกสิกรไทย

   ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

   ธนาคารไทยพาณิชย์

รายชื่อธนาคารที่สามารถสมัครการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติผ่านช่องทาง Mobile Banking