บริการลูกค้า ช่องทางการชำระเงิน
share

บริการลูกค้าทิพยประกันชีวิต


ช่องทางการชำระเงิน

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่สามารถใช้บริการได้มีดังนี้

   ธนาคารกรุงไทย

 Comp Code: 6346

   ธนาคารกรุงเทพ

 Br No.106 Comp Code 02259

   ธนาคารกสิกรไทย

 Comp Code : 33642

   ธนาคารทหารไทย

 Comp Code : 2208

   ธนาคารไทยพาณิชย์

 เลขที่ 049-3-01042-8

   ธนาคารออมสิน

 Comp Code DLA001

   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 Com. Code G110 / Service Code 7222


  

โดยกดรหัส หรือเลือกชื่อ-โลโก้ของบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ มีดังนี้

     ธนาคารกรุงไทย

     ธนาคารกรุงเทพ

     ธนาคารไทยพาณิชย์

     ธนาคารกสิกรไทย

     ธนาคารทหารไทย

 
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารและลงทะเบียนกับธนาคาร เพื่อทำรายการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยธนาคารที่สามารถใช้บริการได้ มีดังนี้

    ธนาคารกรุงไทย 

  www.ktb.co.th

    ธนาคารกรุงเทพ 

  www.bangkokbank.com

    ธนาคารกสิกรไทย

  www.kasikornbank.com

    ธนาคารทหารไทย

  www.tmbdirect.com

    ธนาคารไทยพาณิชย์

  www.scbeasy.com

     สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เคาน์เตอร์บริการที่สามารถใช้บริการได้มีดังนี้

     l          เทสโก้โลตัส (ไม่เกิน 49,000 บาท)

           เอไอเอสช็อป,ร้านเทเลวิช และจุดรับชำระเงินเอ็มเปย์สเตชั่น

      1. ส่งเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยเช็คขีดคร่อมหรือขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมแนบใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

       2. ซื้อธนาณัติสั่งจ่าย “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มธน.1 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “วันที่ฝากส่งและชื่อผู้ฝากเงินพร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์และที่อยู่” พร้อมแนบแบบฟอร์มธน.1 ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบรับไปรษณีย์ธนาณัติเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

       ณ. เคาน์เตอร์บริการลูกค้า อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น G 
      ได้ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
      โดยสามารถรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ดังนี้
     - เงินสด ( หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ) 

     - บัตรเครดิตรับเฉพาะบัตรวีซ่า / มาสเตอร์ และ เจซีบี ของทุกสถาบันการเงิน 
        โดยต้องเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
     - เช็คหรือดร๊าฟท์ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เช็คขีดคร่อมหรือขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ‌ 
   โดยสามารถรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ดังนี้
    - เงินสด ( หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ) 
    - บัตรเครดิตรับเฉพาะบัตรวีซ่า / มาสเตอร์ และ เจซีบี ของทุกสถาบันการเงิน 
        โดยต้องเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
    - เช็คหรือดร๊าฟท์ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เช็คขีดคร่อมหรือขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” 
        ระบุ "เลขที่กรมธรรม์ / ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย / หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค