ช่องทางการชำระเงิน


1. ผ่านธนาคาร

* ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยชำระเงินสดผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา ภายในเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ด้านหน้าแบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัย

* ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร โดยกดรหัส หรือเลือก ชื่อ-โลโก้ของบริษัท พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย

* ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (Internet) ลูกค้าที่มีบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย สามารถลงทะเบียนกับธนาคาร เพื่อทำรายการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทาง Internet


2. ชำระที่บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ณ อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ด้วยเงินสด หรือสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" ขีดฆ่าหรือผู้ถือ พร้อมรับใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยจากพนักงานรักษาเงินจากบริษัท


3. ชำระผ่านตัวแทน

ในกรณีชำระด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" ขีดฆ่าหรือผู้ถือ เรียกใบรับเงินชั่วคราวเก็บไว้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน


4. ชำระด้วยเช็คส่งทางไปรษณีย์

โปรดสั่งจ่าย "บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" ขีดฆ่าหรือผู้ถือ พร้อมแนบเช็คระบุหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อเจ้าของกรมธรรม์ด้านหลังเช็คทุกครั้ง ส่งทางไปรษณีย์ 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601