แผนประกันทิพยประกันชีวิต
ช่องทางธนาคาร


ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง Cancer Perfect

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
- กรณีตรวจพบโรคมะเร็ง 500,000 บาท
- กรณีเสียชีวิต 80,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน
- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 16 – 55 ปี (ต่ออายุได้ถึง 75 ปี)
- คุ้มครอง 1 ปี
- ชำระเบี้ยประกัน 1 ปี (ต่ออายุ ปีต่อปี)
- อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย 

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ :  ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง Cancer Perfect