ตลอดชีพ ไอชิลด์ แอล 90/10


ลประโยชน์เงินคื

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

- คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตลอดสัญญา 

เงื่อนไขการรับประกัน 

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี 

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท 

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท


checkสนใจผลิตภัณฑ์