แบบตลอดชีพ ไอชิลด์ แอล 90/20


ผลประโยชน์เงินคืน 

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น  

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

- คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตลอดสัญญา เงื่อนไขการรับประกัน 

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี - จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 1,000,000 บาท 

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท

เงื่อนไขการรับประกัน 

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี 

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 1,000,000 บาท 

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท


checkสนใจผลิตภัณฑ์