สมใจนึก 15/5

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 รับเงินคืนปีละ 3% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 14 รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ปี รับเงินคืน 555% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 105% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 210% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 315% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 420% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 -15คุ้มครอง 525% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 50,000 – 5,000,000 บาท