TIPlife ทิพยประกันชีวิต ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดหนังสั้น

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษา คนรุ่นใหม่ ร่วมประกวดหนังสั้น โครงการ TIPlife Shot Flim Contest 2023 ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท 

สนใจสมัครและส่งผลงาน (คลิ๊ก

เงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 + โล่รางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 4-10 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + ใบประกาศนียบัตร
**ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมจะได้รับ กรมธรรม์ประกัน คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นเวลา 1 ปี
รางวัลพิเศษ : รางวัล Popular Vote 1 รางวัลๆ มูลค่า 10,000 บาท

กติกาการส่งผลงานประกวด TIPlife Short Film Contest 2023
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดคณะ (อยู่ต่างสถาบันได้)
2. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกต่อทีม ( ส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 เรื่องต่อทีม / มีบัตรนักศึกษา)
3. สมัครและส่งผลงานผ่าน https://www.dhipayalife.co.th/tiplife-shortfilm
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TIPlife ทิพยประกันชีวิต
4. โดยกรอกรายละเอียดประกอบการรับสมัคร /ชื่อทีม /VDO หนังสั้น /รายละเอียดต่างๆ

เงื่อนไขและกติกาขั้นตอน
1. หนังสั้นต้องมีเนื้อหา หรือ ข้อบังคับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ผู้จัดกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้
   - หนังสั้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่”
   - ข้อบังคับผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องปรากฎ Logo : TIPlife (ในเนื้อเรื่อง)
  - ข้อบังคับผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำว่า “LIFE PARTNER LIFE BETTER” (เป็นบทพูดของตัวละคร หรือตัวหนังสือ อย่างน้อย 1 ครั้ง)
2.หนังสั้นไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ กำหนดให้มีสัดส่วนภาพ 16:9 ขนาดไฟล์ขั้นต่า 1080 p และบันทึกไฟล์ที่มีนามสกุล AVI / MPEG4 / MP4 / MPG / WMV หรือ MOV
3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
4.ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ TIPlife
5.สงวนสิทธิ์การใช้เพลง และภาพที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
6.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมและประกาศผล
- ระยะเวลาเริ่มรับสมัคร วันที่ 6 กันยายน – 30 กันยายน 2566
- ระยะเวลาการส่งผลงาน 20 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2566
- ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
ผ่านช่องทาง Facebook Page โดย 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายนี้จะได้พรีเซนผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ TIPlife ในรอบ FInal ที่โรงภาพยนตร์ SFX Rama9 เซ็นทรัลพระราม 9
- ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง