ช่องทางตัวแทน

ตลอดชีพ


แบบตลอดชีพ ไอชิลด์ แอล 90/5

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตลอดสัญญา


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 400,000 บาท

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท

แบบตลอดชีพ ไอชิลด์ แอล 90/10

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตลอดสัญญา


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท

แบบตลอดชีพ ไอชิลด์ แอล 90/20

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 89 ปี รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตลอดสัญญา


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 1,000,000 บาท

- ทุนประกันภัยสูงสุด ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของบริษัท

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601