ช่องทางธนาคาร

สะสมทรัพย์


แบบสะสมทรัพย์ 10/3

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 รับเงินคืนปีละ 6% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 ปี รับเงินคืน 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 เป็นต้นไปคุ้มครอง 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 30,000 – 10,000,000 บาท

แบบสะสมทรัพย์ 15/10

ผลประโยชน์เงินคืน

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 ปี รับเงินคืน 1,000% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

- ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 2 คุ้มครอง 200% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 3 คุ้มครอง 300% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 4 คุ้มครอง 400% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 5 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 6 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 7 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 8 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 9 คุ้มครอง 500% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

- ปีที่ 10 – 15 ปี คุ้มครอง 1,000% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า


เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี

- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 20,000 - 500,000 บาท

ติดต่อเรา

  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 63/2 อาคาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ชั้น 1,3,4,5 และ 6 ถนนพระราม 9
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • DLA Call Center
  • โทร. 0-2118-5555
  • โทรสาร 0-2118-5601